ΔΠΠ50: Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
08
Τετ, Φεβ

ΔΠΠ50: Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων

Η Θεματική Ενότητα ΔΠΠ50 έχει ως σκοπό την εμβάθυνση σε έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Τα αντικείμενα που θα αναπτυχθούν, προσφέρουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση του φοιτητή και την ανάπτυξη της ικανότητας του να αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Οι αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων, οι υδατικοί πόροι και οι εδαφικοί πόροι, είναι μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν, ως διαστάσεις της περιβαλλοντικής επιστήμης. Παράλληλα, σε πιο πρακτικό επίπεδο, θα δοθεί έμφαση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στο κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές στη Μεσόγειο, στην ολοκληρωμένη γεωργία, στα οικονομικά περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική νομοθεσία & πολιτική, καθώς και στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ 50
  • ECTS: 25
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate