Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου
 
 
Η ερενητική μου δραστηριότητα εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ έργων τέχνης και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ανθρώπινη μορφή και η διάδρασή της με τον δημόσιο χώρο, θέματα τέχνης και εξουσίας, οπτικής επικοινωνίας και οπτικού πολιτισμού, συνιστούν βασικά ερευνητικά μου αντικείμενα.
Λέξεις-κλειδιά: τέχνη και κοινωνία, δημόσια γλυπτική, τέχνη και διαφήμιση, πολιτισμικές ταυτότητες, ανθρώπινη μορφή, σύγχρονη Ελληνική τέχνη.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς