Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου

Βιβλία (ελληνική γλώσσα)

 1. Καραΐσκου, Βίκυ. Χρήσεις και Καταχρήσεις του Πολιτισμού. Ελλάδα 1974-2010. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2013. (ISBN 978-960-12-2162-5)
 2. Καραΐσκου, Βίκυ. Νεοελληνική Γλυπτική: Ματιές και Αναγνώσεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011. (ISBN 978-960-01-1420-1)
 3. Καραΐσκου, Βίκυ. Εικαστικές και Σκηνικές Πρωτοπορίες στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2009. (ISBN 978-960-7-1824-63)
 4. Καραΐσκου, Βίκυ. Ταξίδια επί Σκηνής: Έλληνες Σκηνογράφοι στην Ιταλία, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004. (960-12-1281-7)
 5. Καραΐσκου, Βίκυ. Αγιογραφίες Γ. Γουναρόπουλου, εκδ. Μουσείο Γουναρόπουλου, Αθήνα 1992.

Βιβλία (αγγλική γλώσσα)

1. Karaiskou, V. (2015). Uses and Abuses of Culture. Greece 1974-2010. Cambridge Scholars Publishing, UK. (ISBN 978-1-4438-8068-8)


Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Karaiskou, V. & Christiansen, A. (2014). Aphrodite’s Heirs: Beauty and Women’s Suffering in Cypriot Public Sculpture. Στο Maria Ioannou and Maria Kyriakidou (eds.) Female Beauty in Art: History, Feminism, Women Artists, Cambridge Scholars Publishing, UK, σσ. 126-179. (ISBN: 978-1-4438-5339-2)


Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (επιστημονικά περιοδικά με κριτές)

 1. Karaiskou, V. (2016). “Making visible the invisible: visuality, narrativity and victimhood in Greek Cypriot memorials”. International Journal of Politics, Culture, and Society. DOI 10.1007/st10767-016-9245-3
 2. Karaiskou, V. (2014). “Visual Narrations in Public Space: Codifying Memorials in Cyprus”. The International Journal of Social, Political and Community Agendas in the Arts, 8(2), pp. 15-26.
 3. Karaiskou, V. (December 2013). “Commemorative sculpture and ceremonial behaviors in the public sphere: Cyprus as a case study”. Sociological Study, 3(12), pp. 920-932.
 4. Karaiskou, V. (2013). “Ideological Legacies in Greek art of the 1970s: Shaping the ‘Idea’ amid Heroism and Romanticism”. The International Journal of Arts Theory and History, 1(7), pp. 143-152.
 5. Karaiskou, V. (2013). “Visions of power: How to explain pictures to a dead hare”. Journal of Critical Studies in Business & Society, 4(1), pp. 106-124.
 6. Karaiskou, V. (2012). "Tipping points: Greek culture in the years of internationalization", in Thinking Diversely: Hellenism and the Challenge of Globalization. Modern Greek Studies Australia and New Zealand: A Journal for Greek Letters (Special Edition), Department of Modern Greek, Sydney: University of Sydney, pp. 39-51.

Δημοιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων, με κριτές

 1. Karaiskou, V. (2013). “Art censorship as art criticism: fighting the sacrilegious and protecting the ‘shell’”. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2011, Adelaide: Flinders University Department of Language Studies – Modern Greek, pp. 274-288.
 2. Karaiskou, V. (2011). «Νέες πολιτισμικές γεωγραφίες στην Αθήνα του 21ου αιώνα: το κέντρο της παλιάς πόλης ως όριο και σκηνή θεάτρου» (“New Cultural Geographies in 21st c. Athens: The downtown historical center as stage of mutations”). In M. Rossetto, M. Tsianikas, G. Couvalis, M. Palaktsoglou (eds.) Greek Research in Australia. Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University July 2009, Adelaide: Flinders University Department of language Studies – Modern Greek, pp. 618-632.

Επιστημονικές εργασίες υπό έκδοση

 1. Karaiskou, V. (forthcoming from Routledge). “Nicosia hotspot: Visualities of memory in the Greek Cypriot urban space”. In Contested Pasts: Urban Heritage in Divided Cities. Sybille Frank and Mirjana Ristic (eds).

Επιστημονικές εργασίες σε διαδικασία κρίσης

 1. Karaiskou, V., Christiansen, A. “Narratives and Enthymemes: Cypriot Memorials as Visual Amplifiers of National Identities”. Studies in Ethnicity and Nationalism.

Μεταφρασμένα βιβλία

 1. Γκαλερία Μποργκέζε, σειρά “Μεγάλα Μουσεία του Κόσμου”, τομ. 18, εκδ. εφ. Καθημερινή, Αθήνα 2007.
 2. Παλάτσο Πίττι, σειρά “Μεγάλα Μουσεία του Κόσμου”, τομ. 23, εκδ. εφ. Καθημερινή, Αθήνα 2007.
 3. Κέλτες, σειρά "Μεγάλοι Πολιτισμοί", τομ. 6, εκδ. εφ. Καθημερινή, Αθήνα 2007.
 4. Σουμέριοι, σειρά “Μεγάλοι Πολιτισμοί”, τομ. 11, εκδ. εφ. Καθημερινή, Αθήνα 2008.

Μεταφράσεις Προγραμμάτων του BBC

 1. Πομπηία, παραγωγή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, Αθήνα 2007.
 2. Αρχαία Ρώμη: Η άνοδος και η πτώση μιας αυτοκρατορίας, παραγωγή σε Dvd, εφ. Καθημερινή, Αθήνα 2007.

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς