ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ
Στο ΑΠΚυ:
ΕΓΛ 50 Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:
ΕΠΑ 221 Αναδυόμενος Γραμματισμός
ΕΠΑ 222 Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας II
ΕΠΑ 226 Διδακτική της Δομής της Ελληνικής Γλώσσας
ΕΠΑ 422 Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας III
ΕΠΑ 423 Εισαγωγή στην Εκμάθηση της Πρώτης Γλώσσας
ΕΠΑ 424 Πολυγραμματισμοί και Πολυτροπικότητες
ΕΠΑ 638 Διγλωσσία και Εκπαίδευση
ΕΠΑ
524 Διγλωσσια και Γλωσσική Κατάκτηση
ΕΠΑ 526 Διδακτική της Λογοτεχνίας

 
Στο Simon Fraser University:
LING 110 The Wonder of Words
LING 210 The Linguistics of Greek
 
LANG 110-3 Modern Greek for Beginners I
LANG 160-3 Modern Greek for Beginners II
LANG 212-3 Intermediate GreekΜεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς