ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ
Η Σταυρούλα Τσιπλάκου είναι Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεωρητική Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Λονδίνου. Από το 2001 ως το 2009 δίδαξε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ από το 2010 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα θεωρητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της σύνταξης, της κατάκτησης της γλώσσας, καθώς και στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη γλωσσολογία και τη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και έχει δημοσιεύσει εργασίες μεταξύ άλλων στα περιοδικά Lingua, Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Linguistics and Education. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των Προγραμμάτων Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και έχει εκπονήσει ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
 
 
Stavroula Tsiplakou is Associate Professor of Linguistics and Academic Co-ordinator of the M.A. program in Greek Linguistics and Literature. She holds a B.A. in Greek Literature from the University of Athens, An M.Phil. in Linguistics from the University of Cambridge and a Ph.D. in Linguistics from the School of Oriental and African Studies, University of London. Prior to her appointment at the Open University of Cyprus in 2010 she taught at the University of Hull (1995-1998), at Simon Fraser University (1998-2001) and at the University of Cyprus (2001-2009). Her research areas include syntax, pragmatics, sociolinguistics and language and literacy learning. She has published in Lingua, Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Linguistics and Education. She has edited Current Issues in Educational Linguistics and Language Variation: European Perspectives ΙΙ. She has co-authored the new national curricula for language in Cyprus and in Greece and she has produced digital platforms for teaching Greek as a second language. She is on the editorial board of Polydromo, a journal for multilingual education.


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Brief Curriculum Vitae
 
Academic Personnel Short Profile / Short CV
 
University: OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS
Surname: TSIPLAKOU
Name: STAVROULA
Rank: ASSOCIATE PROFESSOR
Faculty: SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Department: M.A. PROGRAMME IN GREEK LINGUISTICS AND LITERATURE
Scientific Domain: * LINGUISTICS (PRAGMATICS, SOCIOLINGUISTICS, DIALECTOLOGY, LANGUAGE ARTS)

Academic qualifications
 
Qualification Year Awarding Institution Department Thesis title
Ph.D. 1999 School of Oriental and African Studies, University of London Linguistics Focus in Greek: Its structure and interpretation
M. Phil. 1991 University of Cambridge Linguistics The relative pronoun /pu/ as a sociolinguistic variable in Standard Modern Greek
Β.Α.  in Greek Literature (Major: Linguistics) 1989 University of Athens Greek Literature  

Employment history
Period of employment Employer Location Position
From To
2010 - Open University of Cyprus Nicosia Associate Professor
2001 2009  University of Cyprus Nicosia Lecturer
Assistant Professor
1998 2001 Simon Fraser University Vancouver Assistant Professor
 
Key refereed journal papers, monographs, books, conference publications etc.
Ref. Number Year Title Other authors Journal and Publisher /
Conference
Vol. Pages
1 2018 Two Cypriot koinai? Structural and sociolinguistic considerations. Matthias Kappler Mediterranean Language Review 25 75-96
2 2018 Capitalizing on language variation in Greek Cypriot education
 
Elena Ioannidou & Xenia Hadjioannou Linguistics and Education 45 62-71
3 2017 Imperfect acquisition of a related variety? Residual clefting and what it reveals about (gradient) bilectalism.   Frontiers in Communication 2 [https://doi.org/10.3389/fcomm.2017.00017]
4 2016 Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek.   Lingua 172-173 10-25
6 2015 Is there a Common Cypriot subjunctive? Matthias Kappler Mediterranean Language Review 22 139-155
7 2014 How mixed is a ‘mixed’ system? The case of the Cypriot Greek koine.   Linguistic Variation 14 161-178
8 2013 Never mind the text types, here's textual force: Towards a pragmatic reconceptualization of text type.
 
Georgios Floros Journal of Pragmatics 45 119-130
9 2013 Language policy and language planning in Cyprus. Xenia Hadjioannou & Matthias Kappler Kaplan, R., R. Baldauf & N. Kanwangamalu (eds) Language Planning in Europe. Abingdon: Routledge.   503-569
10 2012 Stylizing stylization: the case of Aigia Fuxia. Elena Ioannidou Multilingua
 
31 277-299
               
 
 
                                                                                                                                      
Research Projects
 
Ref. Number Date Title Funded by Project Role*
1 2018- From Diglossia to Diaglossia Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημονική Συντονίστρια
2 2011-2013 Mapping the Linguistic Landscape of Cyprus
 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημονική Συντονίστρια
3 2009-2011 Lost in Intonation: The Interaction of Intonation and Meaning in the Speech of L1, L2 and Heritage Speakers of Greek and its Implications for Cross-Cultural Communication and Education University of Illinois at Urbana-Champaign / Worldwide Universities Network (WUN) Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
4 2008-2009 GeMIC- Gender, migration and intercultural interactions in the Mediterranean and South East Europe: an interdisciplinary perspective
 
European Commission (FP 7) Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
 
 
Consulting Services and/or Participation in Councils / Boards/ Editorial Committees.
 
Ref. Number Period Organization Title of Position or Service Key Activities
1 2009-2013 Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Cyprus Ministry of Education and Culture. Author, Committee Member Authoring the new National Curriculum for Language Arts in Primary and Secondary Education  
2 2009-2012 Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Ministry of Education and Culture and Institute of Education, Greece Author, Committee Member Authoring the new National Curriculum for Language Arts in Primary and Secondary Education  
3 2009-2010 Committee for the development of Evaluation Standards for Greek as Second Language in Primary and Secondary Education, Cyprus Ministry of Education and Culture Author, Committee Member Development of Evaluation Standards for Greek as Second Language in Primary and Secondary Education  
4 2002-2004 Committee for the development of National Evaluation Standards for Language in Secondary Education, University of Cyprus, Cyprus Ministry of Education and Culture and Cyprus Institute of Education Deputy Chair, Chair Development of National Evaluation Standards for Language in Secondary Education  
 

 __________________________
 
 
 
Σύντομο Προφίλ Ακαδημαϊκού Προσωπικού / Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 
 
Πανεπιστήμιο: ANOIKTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Επίθετο: ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ
Όνομα: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Βαθμίδα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»
Επιστημονικό Πεδίο: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

Ακαδημαϊκά Προσόντα / Τίτλοι Σπουδών
 
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής
Ph.D. 1999 School of Oriental and African Studies, University of London Linguistics Focus in Greek: Its structure and interpretation
M. Phil. 1991 University of Cambridge Linguistics The relative pronoun /pu/ as a sociolinguistic variable in Standard Modern Greek
Πτυχίο Φιλολογίας (Κατεύθυνση: Γλωσσολογία) 1989 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλολογίας  

 
Ιστορικό Εργοδότησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2010 - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Λευκωσία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
2001 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Λευκωσία Λεκτόρισσα
Επίκουρη Καθηγήτρια
1998 2001 Simon Fraser University Vancouver Assistant Professor
 
Κύρια άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μονογραφίες, βιβλία, εκδόσεις συνεδρίων
Α/Α Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
1 2018 Two Cypriot koinai? Structural and sociolinguistic considerations. Matthias Kappler Mediterranean Language Review 25 75-96
2 2018 Capitalizing on language variation in Greek Cypriot education
 
Elena Ioannidou & Xenia Hadjioannou Linguistics and Education 45 62-71
3 2017 Imperfect acquisition of a related variety? Residual clefting and what it reveals about (gradient) bilectalism.   Frontiers in Communication 2 [https://doi.org/10.3389/fcomm.2017.00017]
4 2016 Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek.   Lingua 172-173 10-25
6 2015 Is there a Common Cypriot subjunctive? Matthias Kappler Mediterranean Language Review 22 139-155
7 2014 How mixed is a ‘mixed’ system? The case of the Cypriot Greek koine.   Linguistic Variation 14 161-178
8 2013 Never mind the text types, here's textual force: Towards a pragmatic reconceptualization of text type.
 
Georgios Floros Journal of Pragmatics 45 119-130
9 2013 Language policy and language planning in Cyprus. Xenia Hadjioannou & Matthias Kappler Kaplan, R., R. Baldauf & N. Kanwangamalu (eds) Language Planning in Europe. Abingdon: Routledge.   503-569
10 2012 Stylizing stylization: the case of Aigia Fuxia. Elena Ioannidou Multilingua
 
31 277-299

                                                                                                                                                  
Ερευνητικά Projects
 
Α/Α Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Project *
1 2018- From Diglossia to Diaglossia Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημονική Συντονίστρια
2 2011-2013 Mapping the Linguistic Landscape of Cyprus Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημονική Συντονίστρια
3 2009-2011 Lost in Intonation: The Interaction of Intonation and Meaning in the Speech of L1, L2 and Heritage Speakers of Greek and its Implications for Cross-Cultural Communication and Education University of Illinois at Urbana-Champaign / Worldwide Universities Network (WUN) Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
4 2008-2009 Research Associate, GeMIC- Gender, migration and intercultural interactions in the Mediterranean and South East Europe: an interdisciplinary perspective European Commission (FP 7) Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
5 2001-2004 Polyxena Project. Development of Polyxena: I am Learning Greek (CD Rom) European Commission- Lingua (72099-CT-2-2-2001-1-Lingua-L2) Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
6 1998-2001 Odysseas Project. Development of the Odysseas Online Intelligent Language Tutor for Greek. Program in Hellenic Studies, Department of Linguistics & Natural Language Laboratory, Simon Fraser University YΠΘ, Ελλάδα. Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
 
 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ή/και Συμμετοχή σε Συμβούλια / Επιτροπές
 
Α/Α Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας Κύριες Δραστηριότητες
1 2009-2013 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα, ΥΠΠ, Κύπρος Μέλος Συγγραφικής Ομάδας Συγγραφή Προγράμματος Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα
2 2009-2012 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα, ΥΠΘ και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ελλάδα Μέλος Συγγραφικής Ομάδας Συγγραφή Προγράμματος Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα
3 2009-2010 Επιτροπή ανάπτυξης κριτηρίων αξιολόγησης για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, Παιδαιγωγικό Ινστιτούτο, Κύπρος Μέλος Συγγραφικής Ομάδας Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα
4 2002-2004 Επιτροπή ανάπτυξης Εθνικών Επιπέδων αξιολόγησης για το γλωσσικό μάθημα, Παιδαιγωγικό Ινστιτούτο, Κύπρος Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Ανάπτυξη Εθνικών Επιπέδων αξιολόγησης για το γλωσσικό μάθημα
 
 
 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς