Στόχος της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας είναι να καταστεί κέντρο αριστείας στην παροχή καινοτόμων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για το σχεδιασμό και την προσφορά των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

Η αποστολή της Υπηρεσίας επικεντρώνεται στη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και ένταξη νέων τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο, καθώς και στην ανάπτυξη των υποδομών τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία έχει τη γενική ευθύνη για:
  •     το στρατηγικό προγραμματισμό των Έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας σε συνάρτηση με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου,
  •     το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών υποδομών και συστημάτων,
  •     την τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών και συνεργατών του Πανεπιστημίου,και
  •     την υλοποίηση της υποδομής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας.

 
Η δομή της Υπηρεσίας περιλαμβάνει τέσσερεις αλληλοεξαρτώμενους Τομείς:
  •     Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου
  •     Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών
  •     Τομέας Κεντρικών Συστημάτων
  •     Τομέας Δικτύων και Ασφάλειας


Όλοι οι Τομείς υλοποιούν τεχνοοικονομικές μελέτες σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων Έργων Πληροφορικής. Σε αυτό το πλαίσιο συνεισφέρουν στην αξιολόγηση αναγκών, την ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών, την ετοιμασία όρων διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών και την παραλαβή/αποδοχή παραδοτέων. Επίσης, όλοι οι Τομείς συμμετέχουν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής προς την Πανεπιστημιακή κοινότητα.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31