Επιδότηση Διδάκτρων Πολυτέκνων

Η Διοίκηση του Πανεπιστήμιου έχει λάβει αποφάσεις για την παροχή εκπτώσεων στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Οι εκπτώσεις αυτές δεν αφορούν στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για τα οποία δεν καταβάλλονται δίδακτρα, αλλά ούτε και στις αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες που δεν οδηγούν σε τίτλο σπουδών.

 

Για να πραγματοποιηθούν οι εκπτώσεις αυτές, πρέπει οι φοιτητές να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από το Πανεπιστήμιο.

 

Οι φοιτητές με  τρία εξαρτώμενα τέκνα δικαιούνται έκπτωση 20%, με τέσσερα τέκνα έκπτωση 40% και με πέντε τέκνα έκπτωση 60%, ενώ οι φοιτητές με έξι τέκνα και άνω δεν καταβάλλουν δίδακτρα.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς