Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών, μπορεί ο υποψήφιος φοιτητής να υποβάλει αίτηση εισδοχής στα Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και ο υφιστάμενος φοιτητής να έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες της πύλης, όπως εγγραφή σε Θ.Ε., αλλαγή προσωπικών στοιχείων / κωδικών πρόσβασης, αποστολή αιτήματος για έκδοση βεβαιώσεων, έλεγχο της κατάστασης λογαριασμού και ενημέρωση για το βαθμό των Θ.Ε. που έχει ολοκληρώσει.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς