Μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Α.Π.ΚΥ. μπορείτε να αντλήσετε γενικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και μεθοδολογίας της Βιβλιοθήκης.

 

Επιπρόσθετα, γνωρίστε και περιηγηθείτε στις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, όπως είναι οι Βάσεις Δεδομένων (Β/Δ), τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά, Ηλεκτρονικά Βιβλία καθώς και τις Ψηφιακές Συλλογές της, αξιοποιώντας τις συνδρομές της σε έγκριτους Διεθνείς Εκδοτικούς Οίκους Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης.

 

Παράλληλα, γνωρίστε τις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη προς τους χρήστες της, έχοντας ως γνώμονα τις ιδιαιτερότητες που διέπουν μια Βιβλιοθήκη ενός Εξ’ Αποστάσεως Ιδρύματος.

 

Τέλος, αξιοποιήστε τα εργαλεία αναζήτησης υλικού καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης και δημιουργίας βιβλιογραφικών αναφορών και όχι μόνο!

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς