Το υλικό εκδόσεων ΑΠΚΥ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) δεν παρέχεται σε συμβατική μορφή, αλλά το ΑΠΚΥ εξασφαλίζει ηλεκτρονικά πρόσβαση στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό υλικό των εκδόσεων ΑΠΚΥ και ΕΑΠ. Το ΑΠΚΥ δεν προμηθεύει τους φοιτητές με έντυπο υλικό που προέρχεται από το εμπόριο και θα πρέπει ο κάθε φοιτητής να μεριμνήσει για την εξασφάλισή του. 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς