Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (mail server) του Πανεπιστημίου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση των φοιτητών ακολουθεί την μορφή name.surname@st.ouc.ac.cy. Δεν χρειάζεται να γίνει αίτηση εκ μέρους του φοιτητή για απόκτηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης αφού οι λογαριασμοί δημιουργούνται αυτόματα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου για φοιτητές έχει οριστεί στα 500ΜΒ.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχει στους φοιτητές του ΑΠΚΥ ένα γρήγορο και χρήσιμο τρόπο επικοινωνίας. Όλα τα μηνύματα ελέγχονται για την ύπαρξη ιών καθώς και για την ανίχνευση ανεπιθύμητων (spam) μηνυμάτων.

Για την διαχείριση του λογαριασμού τους οι φοιτητές χρησιμοποιούν το περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ιστού (Webmail) που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mail.ouc.ac.cy. Με αυτό τον τρόπο συνδέονται γρήγορα και εύκολα από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο  διαδίκτυο χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς