Προπτυχιακά προγράμματα: Βάσει της Νομοθεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κάθε προπτυχιακός φοιτητής δεν καταβάλει δίδακτρα, αλλά ένα ποσό που καλύπτει λειτουργικά έξοδα (διαχειριστικό κόστος), το οποίο καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το διαχειριστικό κόστος θα είναι κατά 10% μειωμένο.

 

Μεταπτυχιακά προγράμματα: Βάσει της Νομοθεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα δίδακτρα θα είναι κατά 10% μειωμένα.

 

Διδακτορικά προγράμματα: Βάσει της Νομοθεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κάθε διδακτορικός φοιτητής καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου στα €1350 ανά ακαδημαϊκό έτος για τα τρία πρώτα έτη φοίτησης και σε €675 ανά ακαδημαϊκό έτος για τα επόμενα πέντε έτη φοίτησης. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα δίδακτρα θα είναι κατά 10% μειωμένα.

 

Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα Μικρής Διάρκειας (Σημ.: οι αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης και όχι σε ολοκληρωμένο τίτλο σπουδών): Βάσει της Νομοθεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κάθε φοιτητής που παρακολουθεί αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης ή προγράμματα κατάρτισης, καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου ανάλογα με το πρόγραμμα. Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς