Η Μονάδα Έρευνας, Διασύνδεσης και Καινοτομίας αποσκοπεί στη διοικητική υποστήριξη και διαχείριση του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη της και το Πανεπιστήμιο.
 
Οι στόχοι της Μονάδας εστιάζονται σε τρείς θεματικές περιοχές: την πληροφόρηση/δικτύωση,  την υποστήριξη/κατάρτιση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων από ερευνητικές δραστηριότητες.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31