Τμήμα Λογιστηρίου
Το Τμήμα Λογιστηρίου έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο των πόρων του Πανεπιστημίου, την ετοιμασία αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, την οικονομική διαχείριση των φοιτητών, την αποπληρωμή των απολαβών του Προσωπικού, τη διεκπεραίωση των δαπανών και των εισπράξεων και τη λογιστική διαχείριση των αυτοχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο παρόν στάδιο το τμήμα Λογιστηρίου αποτελείται από πέντε γραφεία.
 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού άπτεται με θέματα που αφορούν την στελέχωση του πανεπιστημίου, τις εργασιακές σχέσεις, τα ωφελήματα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, την αξιολόγηση, ανάπτυξη και εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού. Μέσω της σωστής επιλογής, υποκίνησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης των ανθρώπων, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εποικοδομητική συνεργασία και μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα.
 
Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων
Ο Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων έχει την ευθύνη για την υποστήριξη της Διαχείρισης και Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων μη Ερευνητικού χαρακτήρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα Προγράμματα της Ε.Ε. Αναλαμβάνει επίσης μελέτες, για προβλέψεις λειτουργικών όγκων, ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λήψη αποφάσεων και άλλες μελέτες, όπως επίσης και άλλα ειδικά έργα και αναλύσεις.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31