Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο, κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου και το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Παρέχει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (σε επίπεδο Μάστερ και διδακτορικό), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας.

 

Είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν - συμβατική ή μη. Τα προγράμματά του είναι δομημένα με το Σύστημα Μεταφοράς Ευρωπαϊκών Διδακτικών Μονάδων (ECTS) και έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν αμφίδρομη σχέση μεταξύ των συμβατικών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ φιλοδοξεί να δώσει το δικό του στίγμα στον Κυπριακό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, προσφέροντας στους φοιτητές την πιο σύγχρονη δυνατή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς