Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. H ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μια εικόνα της Σχολής, ως τόπου κριτικής αναζήτησης και δημιουργικής σκέψης και να προβάλει την αξία των επιστημονικών αντικειμένων που πραγματεύονται τα προγράμματα σπουδών  που εντάσσονται σ’ αυτήν, ως επιλογές για την εκπαίδευσή σας.
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION STATEMENT)


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η πρώτη Σχολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου που αυτονομήθηκε (2012). Η Σχολή διαθέτει σήμερα εννέα μέλη ΔΕΠ (δύο Καθηγητές, πέντε Αναπληρωτές Καθηγητές και δύο Επίκουρους Καθηγητές).

Στη Σχολή προσφέρονται ένα προπτυχιακό (Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό) και έξι μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Θεατρικές Σπουδές, Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, International Master’s Adult Education for Social Change, Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη, Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία). Αντίστοιχες κατευθύνσεις σπουδών προσφέρονται και σε διδακτορικό επίπεδο. Τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΝΥΚΑ, Ψηφιακό Δράμα, Βιοηθική-Ιατρική Ηθική, Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο) έχουν κατατεθεί στον Φορέα ΔΙΠΑΕ για αξιολόγηση.

Η Σχολή συμβάλλει ουσιαστικά επίσης και στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου: αριθμός Θεματικών Ενοτήτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται και ως αυτοτελείς. Σημαντικό ρόλο στην αποστολή και το όραμα της Σχολής διαδραματίζει και το αρχόμενο Πρόγραμμα για τους Αποδήμους.

Από το 2008-2018 από τα προγράμματα της ΣΑΚΕ έχουν αποφοιτήσει 2033 φοιτητές. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, η Σχολή αριθμούσε 1023 εγγεγραμμένους φοιτητές (350 σε προπτυχιακό επίπεδο, 644 σε μεταπτυχιακό και 29 σε διδακτορικό επίπεδο).

Η βασική αποστολή της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η εξής:
  • Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιστημονικά αντικείμενα των προσφερόμενων προγραμμάτων·
  • Να εμπλουτίζει και να ανακαινίζει αδιαλείπτως τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών ευθυγραμμίζοντάς τα με τις εξελίξεις της έρευνας στα οικεία επιστημονικά πεδία·
  • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας, της διά βίου μάθησης αλλά και της αγοράς εργασίας, ιδίως στον ελληνόφωνο χώρο, ενίοτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή/και εμπλεκόμενους φορείς·
  • Να προάγει την έρευνα στους τομείς των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών μέσα από ερευνητικά προγράμματα αιχμής και δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους και επιρροής·
  • Να ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Προγράμματα Σπουδών επιλέγοντας ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέσα από διαφανείς, αυστηρώς ελεγχόμενες και αξιοκρατικές διαδικασίες, ένα αμάλγαμα καταξιωμένων και φερέλπιδων επιστημόνων στους οικείους επιστημονικούς κλάδους·
  • Να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των ενηλίκων φοιτητών της μέσα από ποικίλους μηχανισμούς στήριξης και συμβουλευτικής, εξασφαλίζοντας την ατομική πρόοδο του καθενός και της καθεμιάς από αυτούς·
  • Να συμβάλλει στην περαιτέρω καταξίωση των φοιτητών της που δραστηριοποιούνται ήδη σε ποικίλους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής·
  • Να τροφοδοτεί με χρήσιμα επαγγελματικά και γνωστικά εφόδια τους φοιτητές που επιθυμούν να (επαν)εισαχθούν στην αγορά εργασίας σε κλάδους που άπτονται των αντικειμένων της Σχολής·
  • Να διατηρεί γόνιμες επαφές με τους αποφοίτους των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να ενδυναμώνει την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν·
  • Να επιδιώκει διαρκώς την ώσμωση με την ευρύτερη κοινωνία κυρίως του ελληνόφωνου κόσμου μέσα από προγράμματα διά βίου μάθησης, σειρά ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων, αλλά και συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού της προσωπικού στον δημόσιο διάλογο για τα κορυφαία ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών.

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
  platforma
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29