Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου
09/07/2019
Εγγραφές Υφιστάμενων Φοιτητών σε Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Η περίοδος εγγραφών των υφιστάμενων φοιτητών σε Θεματικές Ενότητες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα αρχίσει στις 15-07-2019, στις 11:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 22-07-2019, 11:00 π.μ.

Για να πραγματοποιήσετε τις εγγραφές σας σε Θεματικές Ενότητες μπορείτε να το πράξετε μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο: https://erp.ouc.ac.cy:5443/irj/portal

Η πρόσβασή σας στη Διαδικτυακή Πύλη είναι δυνατή με τη χρήση των στοιχείων πρόσβασης που έχετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου.

User (Όνομα χρήστη): Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΑΠΚΥ.

Password (Κωδικός πρόσβασης): Ο κωδικός πρόσβασής σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΑΠΚΥ.

Σημειώνεται ότι:

(α) Εάν παρακολουθείτε Πρόγραμμα Σπουδών, που προσφέρεται σε εξαμηνιαία βάση, θα πρέπει να εγγραφείτε σε Θεματικές Ενότητες και για τα δύο εξάμηνα, Χειμερινό και Εαρινό. Μπορείτε να επιλέξετε Θεματικές Ενότητες, των οποίων ο αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) για κάθε εξάμηνο.

(β) Για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα θα πρέπει να πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν οριστεί για τις προ-απαιτούμενες και συν-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες. Οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες των Προγραμμάτων Σπουδών: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme

(γ) Με την εγγραφή σας σε Θεματικές Ενότητες θα εκδοθεί τιμολόγιο με συγκεκριμένους όρους πληρωμής. Θα πρέπει να καταθέσετε την προκαταβολή ανά Θεματική Ενότητα ως τις 31-07-2019.

(δ) Σε περίπτωση που δεν εγγραφείτε σε κάποια Θεματική Ενότητα με βάση τα προαναφερόμενα χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες, θα πρέπει να αιτηθείτε αναστολή της φοίτησής σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών, δεδομένου ότι έχετε ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μια Θεματική Ενότητα του Προγράμματος Σπουδών σας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη σε ό,τι αφορά στις εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών στο records@ouc.ac.cy

Για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών στο helpdesk@ouc.ac.cy

Για οικονομικά θέματα και θέματα εξόφλησης τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Λογιστηρίου στο students.acc@ouc.ac.cy

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς