Γραφείο Διασύνδεσης
Βρέθηκαν 24 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 123 Τελευταία
Ημερομηνία Τίτλος
07/08/2012 ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
07/08/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
20/05/2014 Διαχείριση του Άγχους
Διαχείριση του Άγχους κατά την περίοδο των εξετάσεων
20/05/2014 Διαχείριση του Άγχους
Διαχείριση του Άγχους κατά την περίοδο των εξετάσεων
20/05/2014 Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοποθέτησης_φοιτητές 97-2003.xls
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοποθέτησης_φοιτητές 97-2003.xls
30/06/2014 Οδηγίες Σύνταξης Συνοδευτικής Επιστολής
Οδηγίες Σύνταξης Συνοδευτικής Επιστολής
31/07/2014 Πλεονεκτήματα πρακτικής άσκησης για τους Φοιτητές
29/08/2014 Βίντεο με τα πλεονεκτήματα της πρακτικής άσκησης
08/09/2014 20140908_Πρακτική Άσκηση_Δήμος Αγλαντζιάς.pdf
20140908_Πρακτική Άσκηση_Δήμος Αγλαντζιάς.pdf
26/09/2014 20140926_Πρακτική Άσκηση_ΘΟΚ.pdf
20140926_Πρακτική Άσκηση_ΘΟΚ.pdf