Γραφείο Διασύνδεσης
Βρέθηκαν 24 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 123 Τελευταία
Ημερομηνία Τίτλος
18/11/2014 Οδηγίες προετοιμασίας για συνέντευξη
31/10/2014 IAESTE INFO DAY GREEK PRESENTATION 2014.pptx
IAESTE INFO DAY GREEK PRESENTATION 2014.pptx
14/10/2014 Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ.pdf
Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ.pdf
09/10/2014 Θέση Εργασίας SNQ_Digital
Θέση Εργασίας από την SNQ_Digital (coders)
26/09/2014 20140926_Πρακτική Άσκηση_ΘΟΚ.pdf
20140926_Πρακτική Άσκηση_ΘΟΚ.pdf
08/09/2014 20140908_Πρακτική Άσκηση_Δήμος Αγλαντζιάς.pdf
20140908_Πρακτική Άσκηση_Δήμος Αγλαντζιάς.pdf
29/08/2014 Βίντεο με τα πλεονεκτήματα της πρακτικής άσκησης
31/07/2014 Πλεονεκτήματα πρακτικής άσκησης για τους Φοιτητές
30/06/2014 Οδηγίες Σύνταξης Συνοδευτικής Επιστολής
Οδηγίες Σύνταξης Συνοδευτικής Επιστολής
20/05/2014 Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοποθέτησης_φοιτητές 97-2003.xls
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοποθέτησης_φοιτητές 97-2003.xls