Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Από το Μάρτιο 2012 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία». Το έργο έχει συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε αυτό συμμετέχουν τα τρία κρατικά πανεπιστήμια και τα τρία ιδιωτικά (Frederick, Ευρωπαϊκό, Λευκωσίας) που λειτουργούσαν το 2008. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πιο συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007 – 2013».

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Έργου είναι:
  • Η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων Γραφείων Διασύνδεσης ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου.
  • Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των πανεπιστημίων από τις κυπριακές επιχειρήσεις.
  • Η βελτίωση της δυνατότητας να βρουν θέση εργασίας οι απόφοιτοι και οι φοιτητές, ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η επαγγελματική κατάρτιση, το  προφίλ των στελεχών, καθώς και οι φυσικές υποδομές των ίδιων των Γραφείων θα είναι τυποποιημένα και θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές  ποιότητας, που θα συμβάλουν ώστε να προσδίδεται μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα στο Έργο. Επιπλέον στόχος είναι η διάδοση μιας νέας κουλτούρας του επιχειρείν, που να προωθεί τη  συνεργασία και να προάγει την καινοτομία και την ευρηματικότητα στην Κύπρο. Με την ανάπτυξη ενός ευρύτατου προγράμματος δημοσιότητας, το Έργο θα γίνει  γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο και τους  πολίτες γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό, το έργο που επιτελείται από τα Γραφεία Διασύνδεσης καθώς και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς την κυπριακή κοινωνία θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας μας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ με τον επιχειρηματικό κόσμο, έχει ως αντικείμενο την προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας της επιστημονικής/ερευνητικής και φοιτητικής κοινότητας με όλους τους κλάδους της οικονομίας, με σκοπό να αξιοποιηθεί η έρευνα και να αποκωδικοποιηθεί η επιχειρηματικότητα.
 

          

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και Εθνικούς Πόρους.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς