Προσόντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού
_blank Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις Αρχικής Σελίδας (15)
Τίτλος
30/10/2017, ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
 
18/10/2017, Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) 2017-2018
 
06/07/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ
Η Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής των Πρώτων Πρυτανικών Αρχών του Ανοικτού  Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τον διορισμό του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου. Για την προκήρυξη σε PDF, πατήστε
02/06/2017, ANNOUNCEMENT OF VACANCY FOR POSTS IN ACADEMIC PERSONNEL
The Open University of Cyprus invites applications for the following academic positions and areas in the Faculty of Economics and Management: One (1) tenure-track academic position at the rank of Lecturer or Assistant Professor in the field of “Economics or Business Administration (Management)” Two (2) tenure-track academic positions at the rank of Professor or Associate Professor in the field of “Macroeconomics or Finance Economics” One (1) t...
02/06/2017, Προκήρυξη Θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:   ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, στις γνωστικές περιοχές: Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)   Δύο (2) κενές οργανικές θέσεις στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ...
02/06/2017, Προκήρυξη Αγοράς Υπηρεσιών Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19 KAI 2019-20
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αγορά υπηρεσιών για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19 και 2019-20. Τα προσόντα και τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ περιγράφονται στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme και στα «Νέα και Ανακοινώσεις», ...
27/09/2016, Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)
 
05/08/2016, ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 – 2017
 
03/06/2016, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ EΤΗ 2016-17 KAI 2017-18
Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18   Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη θέσεων μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  μέχρι τις  21 Ιουνίου 2016, στις 14.00. Για την προκήρυξη σε PDF, επιλέξτε 
18/03/2016, Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18
Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18
Βρέθηκαν 33 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 1234 Τελευταία