2017

Κρατική Χορηγία 2017:  € 5.737.510
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ):  20
Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ):  ~ 250
Διοικητικό Προσωπικό:  84
Ερευνητικοί Συνεργάτες:  6
Προγράμματα Σπουδών:  25
 
Ενεργοί Φοιτητές στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:  ~5.200
Αποφοιτήσαντες:  4.786 (3.654 μέχρι το 2016)
 


2016

 


2015


2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς