2018

Κρατική Χορηγία 2018:  € 5.737.510
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ):  25
Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ):  ~ 350
Διοικητικό Προσωπικό:  84
Προγράμματα Σπουδών:  26
 
Ενεργοί Φοιτητές στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:  ~4.100
Αποφοιτήσαντες:

 5.811 (4.786 μέχρι το 2017)

 2017

 


2016

 


2015


2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς