Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με το Νόμο Ν.234(Ι)/2002, ως αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα τη Λευκωσία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί ως αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο με ανώτατα όργανα διοίκησης το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο. Στόχος του ΑΠΚΥ είναι να καταστεί το σημαντικότερο ανοικτό και εξ αποστάσεως Πανεπιστήμιο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα διέπεται σε όλες τις εκφάνσεις του από Αριστεία, Γνώση και Καινοτομία, με σεβασμό στη δημόσια αποστολή του.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς