Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με το Νόμο Ν.234(Ι)/2002, ως αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα τη Λευκωσία.

Μέχρι την αυτόνομη λειτουργία του, το Πανεπιστήμιο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία διορίζεται από την Κυπριακή κυβέρνηση. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, με στόχο τη δημιουργία ενός ιδρύματος υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών που θα ανταποκριθεί στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του τόπου και θα λειτουργήσει με επιτυχία, ως ιστός γνώσης και ενσωμάτωσης του συνόλου του Ελληνισμού.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς