Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών/Αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση

 

Τι είναι;

 
Πρόκειται για μια δράση του προγράμματος Erasmus+ που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου να εξασφαλίσουν επιχορήγηση για μετακίνηση στο εξωτερικό για Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Κατάρτιση σε εταιρείες, ΜΚΟ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς από 2 έως 12 μήνες.
 

Τι κερδίζουν οι συμμετέχοντες:  

 
Φοιτητές και απόφοιτοι, με χορηγία Erasmus+ έχουν την ευκαιρία να:
 • αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους,
 • γνωρίσουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας,
 • ζήσουν για ένα διάστημα στην Ευρώπη, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και κουλτούρες, και να μάθουν ξένες γλώσσες,
 • εφοδιαστούν με διεθνή εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση,
 • εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και τις προοπτικές εργοδότησής τους.

Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με την απόκτηση του Europass για την περίοδο της κινητικότητάς τους για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό. Το Europass  είναι έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και δεξιότητες που φοιτητές αποκτούν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
 

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 
 • Προπτυχιακοί φοιτητές, από το πρώτο έτος σπουδών
 • Φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ ή διδακτορικό), από το πρώτο έτος σπουδών
 • Προσφάτως αποφοιτήσαντες: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για κινητικότητα και να επιλεγούν από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους και σίγουρα πριν την αποφοίτησή τους. Η κινητικότητα αποφοίτων πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί έως και ένα (1) έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους


Άτομα με ειδικές ανάγκες:

Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα άτομα των οποίων η σωματική τους κατάσταση ή κατάσταση υγείας καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητα κινητικότητας Erasmus+, χωρίς πρόσθετη στήριξη.

Η συμμετοχή φοιτητών με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, στους φοιτητές ΑμΕΑ δίδεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως τα έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης, κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

Διάρκεια Κινητικότητας:

 
Από 2 μέχρι 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας.
 
 

Δυνητικοί Οργανισμοί Υποδοχής:  


Πανεπιστήμια, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, σχολεία, δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ. που εδρεύουν σε χώρα, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, ήτοι:
 • Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
 • οι ακόλουθες χώρες: Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
 
Προσοχή:
 • Η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι διαφορετική από τη χώρα του φορέα αποστολής (στην προκειμένη, η Κύπρος για το ΑΠΚΥ) και τη χώρα διαμονής των φοιτητών.
 

Μη Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής


 • Όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου εξειδικευμένων υπηρεσιών (ο εξαντλητικός κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο:  http://europa.eu/institutions/index_en.htm
 • Φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε όπως εθνικοί οργανισμοί (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
 • Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία.  Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ., μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας.
 

Χρηματοδότηση:


Παραχωρείται χορηγία μετακίνησης και χορηγία διαβίωσης, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και τη διάρκεια διαμονής του κάθε δικαιούχου.

 • Έξοδα Μετακίνησης

Παραχωρείται ως χορηγία μόνο στις περιπτώσεις που η κινητικότητα προς τη χώρα υποδοχής αρχίζει από την Κύπρο ή άλλες απομακρυσμένες περιφέρειες, την Ισλανδία, τη Μάλτα, και άλλες υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
 
Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό ανά συμμετέχοντα (€)
Μεταξύ 100 και 499 Χιλιομέτρων 180
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων 275
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων 360
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων 530
Μεταξύ 4000 και7999 χιλιομέτρων 820
Ίσες η μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων 1.100
 
Το ποσό που θα παραχωρηθεί ως χορηγία μετακίνησης βάσει του παραπάνω πίνακα υπολογίζεται με χρήση του Distance Calculator της ΕΕ [http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm]

 • Χορηγία Διαβίωσης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, ως εξής:
 
  Χώρα Υποδοχής Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€)
Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης
Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία 750
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, (Κύπρος), Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,  Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία 700
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ 650
 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

 
Οι φοιτητές του ΑΠΚΥ, ενημερώνονται για τις προκηρύξεις του Προγράμματος Erasmus+ και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις κινητικότητας φοιτητών και αποφοίτων με ηλεκτρονικό μήνυμα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει παραχωρηθεί από το ΑΠΚΥ.
 

Διαδικασία:

 
Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής :
 
1. Ψάχνει και εντοπίζει οργανισμό υποδοχής (α) από τον κατάλογο με τις θέσεις πρακτικής άσκησης, (β) έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ για βοήθεια, (γ) ψάχνει για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του διαδικτύου ή σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών στο ΑΠΚΥ.
 
2. Έρχεται σε επικοινωνία με τους οργανισμούς υποδοχής που τον ενδιαφέρουν στέλνοντας ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα με μια καλυπτική επιστολή, ενημερώνοντας τους αρμοδίους για το ενδιαφέρον του για εκπόνηση πρακτικής άσκησης/κατάρτισης.
 
3.  Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, ετοιμάζει και αποστέλλει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) στον οργανισμό υποδοχής για συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία και λαμβάνει επιστολή/ηλεκτρονικό μήνυμα που να δηλώνει την πρόθεση του οργανισμού να τον αποδεχθεί για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης πρακτικής άσκησης.
 
4. Στέλνει τη συμπληρωμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο (A.Y.) του οικείου προγράμματος σπουδών, για τη δική του επιβεβαίωση και έγκριση.
 
5. Υποβάλλει στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ (στο erasmus@ouc.ac.cy) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τα ακόλουθα έντυπα και δικαιολογητικά:
 • Αίτηση,
 • Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement),
 • την επιστολή αποδοχής ή ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Α.Υ και το φορέα υποδοχής,
 • αντίγραφο ταυτότητας,
 • πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (εάν απαιτείται),
 • βεβαίωση ανεργίας (εάν εφαρμόζεται),
 • Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία του στο ΑΠΚΥ.
 

Επιλογή Δικαιούχων:  


Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι αιτήσεις προωθούνται για αξιολόγηση στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΚΥ. Η επιλογή των Δικαιούχων γίνεται βάσει των πιο κάτω κριτηρίων:
 
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Φοιτητές που είναι άνεργοι.
 • Επίπεδο Σπουδών (πτυχιακό ή μεταπτυχιακό/διδακτορικό): οι αιτήσεις προπτυχιακών φοιτητών (προτεραιότητα έχουν όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών) εξετάζονται ξεχωριστά από τις αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.
 • Γνώση της ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, εάν αυτή δεν είναι η Ελληνική.
 • Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.
 • Αναλυτική Βαθμολογία: σταθμικός μέσος όρος βαθμολογίας.

Όλοι οι φοιτητές που επιλέγονται, ενημερώνονται από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ για τις περαιτέρω ενέργειες.
 

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support - OLS)

Για τη βοήθεια των φοιτητών στην εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά.
Επί του παρόντος το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα τσεχικά, δανέζικα, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά,  ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά και σουηδικά. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.
 

Επικοινωνία :


ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

Τηλ.: +357 22411717 / 659
email: erasmus@ouc.ac.cy 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Έγγραφα
Βρέθηκαν 13 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12 Τελευταία
Ημερομηνία Τίτλος
11/07/2017 Κατάλογος Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Erasmus+
06/07/2015 Erasmus SMP Procedures 2015-2016
06/07/2015 Work placements 2015-2016
09/01/2015 Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση [διαδικασίες 2nd call] / Outgoing Mobility for Traineeships [procedures in EL]
09/01/2015 Training Agreement για φοιτητές ΑΠΚΥ] / Training Agreement for Erasmus+ SMP Outgoing Mobility [for OUC students]
09/01/2015 Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση [αίτηση για φοιτητές ΑΠΚΥ] / Application Form for Erasmus+ SMP Outgoing Mobility [for OUC students in EL]
09/01/2015 Θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό / Available Traineeships [ref. date 08/01/2015]
08/09/2014 Θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό / Available Traineeships [ref. date 08/09/2014]
04/08/2014 Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό [διαδικασίες] / Outgoing Mobility for Traineeships [procedures in EL]
04/08/2014 Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση [αίτηση για φοιτητές ΑΠΚΥ] / Application Form for Erasmus+ SMP Outgoing Mobility [for OUC students in EL]