Οι δράσεις κινητικότητας Erasmus+ ‘διεθνοποιούνται’ ακόμη περισσότερο και ανοίγει πλέον ο δρόμος της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε χώρες εκτός της Ε.Ε. (τρίτες χώρες). Η διεθνής αυτή διάσταση του Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ να επεκτείνουν τη δράση και τις συνεργασίες τους προς τον υπόλοιπο κόσμο, με στόχο:
 
  • τη διεθνή προβολή τους,
  • την παροχή ευκαιριών σε ακαδημαϊκούς να επεκτείνουν το δίκτυο επαφών και συνεργασιών τους με πανεπιστήμια εκτός της ΕΕ,
  • την προσέλκυση ξένων φοιτητών από τρίτες χώρες,
  • την ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων τρίτων χωρών,
  • την παροχή δυνατοτήτων και ευκαιριών για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να πετύχουν τους στόχους διεθνοποίησής τους, μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό/ερευνητικό επίπεδο ή/και με την προσφορά Κοινών Προγραμμάτων Σπουδών (joint degrees) με Πανεπιστήμια τρίτων χωρών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τις χώρες Εταίρους.
 
  • Για να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου) και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) από και προς τις χώρες Εταίρους, θα πρέπει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να υπογράψει Συμφωνία (Inter-institutional Agreement) με το Πανεπιστήμιο στη χώρα Εταίρο. Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.
  • Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών είναι από 3 έως 12 μήνες και του προσωπικού από 5 ημέρες έως 2 μήνες αντίστοιχα.
  • Τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση «Διεθνής Κινητικότητα / International Mobility», θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις πιστωτικές μονάδες που αποκτούν οι φοιτητές όσο βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες Εταίρους ή στην Κύπρο.

Δράσεις Διεθνούς Κινητικότητας για Ακαδημαϊκό Προσωπικό:
 


Περισσότερες πληροφορίες:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

email: erasmus@ouc.ac.cy
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς