Οι δραστηριότητες κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στηρίζονται στη σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου και άλλων πανεπιστήμιων που εδρεύουν σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με τα οποία είναι επιθυμητή η συνεργασία για ανταλλαγές φοιτητών, αλλά και για προσωπικό - ακαδημαϊκό και άλλο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας συνεργασίας υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο erasmus@ouc.ac.cy. Η σύναψη διμερών συμφωνιών, στο μέτρο του δυνατού, ολοκληρώνεται κάθε χρόνο κατά την περίοδο Μαϊου–Σεπτεμβρίου.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς