Τι είναι το Erasmus+


Το ERASMUS+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Παρέχει υποστήριξη και δυνατότητες συνεργασίας σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης (Σχολική Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), της Κατάρτισης (Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων), της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Εκτός από τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών, το Erasmus+ προωθεί και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής :
  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό.
  • Διδασκαλία ή εκπαίδευση στο εξωτερικό για το προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
  • Την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
  • Την εκμάθηση γλωσσών.
  • Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master’s για τη χρηματοδότηση των σπουδών τους σε μια άλλη χώρα.
  • Ανταλλαγές, συνεργασία και ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της νεολαίας παγκοσμίως.


Δομή προγράμματος Erasmus+


  • Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων


  • Βασική Δράση 2: Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών

 
  • Βασική Δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής


Συμμετοχή ΑΠΚΥ στο Erasmus+


Για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+ έχει απονεμηθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ο διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS 2014-2020.

Institutional Erasmus Code:  CY LEFKOSI01

Erasmus Charter for Higher Education Number: 249542-EPP-1-2014-1-CY-EPPKA3-ECHE
Erasmus+ OUC Data Sheet [pdf]
 

Η απονομή του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ΑΠΚΥ, καθώς του επιτρέπει να έχει ενεργό ρόλο και συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, κατάρτισης, συνεργασιών και πολιτικών εκπαίδευσης. Κύρια όμως, διασφαλίζεται η εξωστρέφεια και οι ευκαιρίες στους φοιτητές και το προσωπικό του για ανταλλαγές και κινητικότητα, αλλά και η αναγνωρισιμότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και ευρύτερα, καθώς η δράση του Προγράμματος Erasmus+ επεκτείνεται και στις τρίτες χώρες.
 
Δήλωση Πολιτικής Erasmus του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου: ΕΔΩ

 
 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ [συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια]: ΕΔΩ


Περισσότερες πληροφορίες:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

email: erasmus@ouc.ac.cy
 

 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς