Ένας από τους στόχους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προώθηση της Ευρωπαϊκής προοπτικής και η διεθνοποίησή του. Στις ιστοσελίδες των Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου παρέχονται πληροφορίες για τις διεθνείς δράσεις και συνεργασίες του ΑΠΚΥ, τους διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστημιακά δίκτυα στα οποία συμμετέχει ενεργά για προώθηση της συνεργασίας και ακαδημαϊκής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου με τη Διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα, καθώς επίσης και πληροφόρηση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας στα οποία το ΑΠΚΥ συμμετέχει.

 
Πληροφορίες:
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς