Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη συνεδρία του στις 9 Απριλίου 2014, προχώρησε στο διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, για περίοδο τριών ετών. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι από την 1η Απριλίου 2014 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017, ή μέχρι την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου, σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιηθεί πριν την 31η Μαρτίου  2017.
 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς εκτός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, από μη πανεπιστημιακούς, καθώς και από καθηγητές του ίδιου του Πανεπιστημίου. Η σύνθεσή της, Πρόεδρος, δύο Αντιπρόεδροι και Μέλη, παρουσιάζεται πιο κάτω.
 
Μέχρι την αυτονόμηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου, η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τις εξουσίες του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και των Κοσμητειών των μη αυτόνομων Σχολών.

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Αντιπροέδροι Διοικούσας Επιτροπής
Βρέθηκαν 2 εγγραφές1
Ονοματεπώνυμο Τίτλος - Θέση Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
Παπαδόπουλος Άγις Αντιπρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής agis.papadopoulos@ouc.ac.cy
Προύντζος Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής charalambos.prountzos@ouc.ac.cy
Μέλη Διοικούσας Επιτροπής
Βρέθηκαν 8 εγγραφές1
Ονοματεπώνυμο Τίτλος - Θέση Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
Γιασουμής Νικόλας Μέλος Διοικούσας Επιτροπής nicolas.yiasoumis@ouc.ac.cy
Ευθυμιάδης Στέφανος Καθηγητής efthymiadis@ouc.ac.cy 0035722411982
Θανασάς Παναγιώτης Μέλος Διοικούσας Επιτροπής panagiotis.thanassas@ouc.ac.cy
Ιωάννου Γιάννης Μέλος Διοικούσας Επιτροπής yiannis.ioannou@ouc.ac.cy 0035722411636
Οικονομίδης Γιάννης Μέλος Διοικούσας Επιτροπής yiannis.economides@ouc.ac.cy
Πασιαρδής Πέτρος Καθηγητής p.pashiardis@ouc.ac.cy 0035722411972
Πέγκα Πανίκος Μέλος Διοικούσας Επιτροπής panikos.penga@ouc.ac.cy
Σταύρου Σταύρος Αναπληρωτής Καθηγητής stavros.stavrou@ouc.ac.cy 0035722411965
Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής
Βρέθηκε μία εγγραφή.1
Ονοματεπώνυμο Τίτλος - Θέση Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών christodoulides@ouc.ac.cy 0035722411633