Αποστολή των Διοικητικών Υπηρεσιών είναι η συνεχής υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και της κοινωνικής παροχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου, η αποτελεσματική στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας και η προώθηση διαδικασιών εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της απόδοσης των μεθόδων εργασίας. Στόχος του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η προώθηση ενός περιβάλλοντος που να ελκύει και να διατηρεί άριστα καταρτισμένο, δυναμικό και ενθουσιώδες διοικητικό προσωπικό, ικανό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, με επιστημονική και ηθική δεοντολογία.

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς