Συγγραφέας

Τίτλος/Θέση

Τίτλος Άρθρου

Έντυπο

Ημερ. 
Δημοσίευσης

Ζεμπύλας Μιχαλίνος

 Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ο ‘αναστοχασμός’ ως στόχος των νέων
αναλυτικών προγραμμάτων: Παιδαγωγικές
και πολιτικές ερμηνείες
Φιλελεύθερος  6/2/2011
Βογιατζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής
Καθηγητής
Continent-wide response of mountain
vegetation to climate change
Nature Climate Change 10/1/2012
Βογιατζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής
Καθηγητής
Να θωρακίσουμε την Κύπρο Φιλελεύθερος 3/10/2016
Otterbacher Jahna Επίκουρη
Καθηγήτρια
New Evidence Shows Search
Engines Reinforce Social Stereotypes
Harvard Business Review 20/10/2016
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς