Στις σελίδες αυτές, φιλοξενούμε τα επιστημονικά και άλλου σχετικού τύπου άρθρα των καθηγητών και των πανεπιστημιακών αρχών του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η αρθρογραφία μπορεί να αφορά σε επιστημονικά περιοδικά, ειδικές στήλες στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Φιλοξενεί ακόμη τις ομιλίες των πανεπιστημιακών αρχών σε συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και ατομικές ομιλίες σε εκδηλώσεις για προβολή του έργου του ΑΠΚΥ. Στις σελίδες αυτές, καταχωρούνται ακόμη χαιρετισμοί πανεπιστημιακών αρχών και άλλων θεσμικών παραγόντων σε εκδηλώσεις, όταν σχετίζονται με το έργο και τον ευρύτερο ρόλο του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Φιλοξενούνται, τέλος, συνεντεύξεις καθηγητών, πανεπιστημιακών αρχών και άλλων θεσμικών παραγόντων που σχετίζονται με το έργο και τον ευρύτερο ρόλο του ΑΠΚΥ.
 
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς