Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) είναι είτε Διδάκτορες είτε μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έχουν εμπειρία και προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς