Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες εκπόνησης εργασιών, τις ημερομηνίες των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.), των εξετάσεων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα μελέτης για την κάθε Θ.Ε. Συνήθως αναρτάται στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης από τους διδάσκοντες, ενώ το ημερολόγιο που αφορά στις ΟΣΣ και τις εξετάσεις αποστέλλεται ηλεκτρονικά και από την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών.
 

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς