Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί στη βάση μιας νέας για την Κύπρο εκπαιδευτικής προσέγγισης, της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σε αντίθεση με το συμβατικό πανεπιστήμιο, ο φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν είναι αναγκασμένος να παρευρίσκεται σε αίθουσες διδασκαλίας για να παρακολουθήσει διαλέξεις και φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, αλλά έχει τη δυνατότητα να σπουδάζει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από το χώρο διαμονής του, ανεξαρτήτως της απόστασης από την έδρα του Πανεπιστημίου.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς