Η Επιτροπή Έρευνας λειτουργεί στο πλαίσιο της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς της ΕΕ και τις αποφάσεις που λαμβάνει η ΔΕ του Πανεπιστημίου.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς