Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων ως ανεξάρτητων / αυτοτελών

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κατά την 11η Συνεδρία του, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όλες οι Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών μπορούν να προσφέρονται ως Αυτοτελείς χωρίς να ισχύουν οι προ ή συν απαιτούμενές τους.  Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν Αυτοτελή Θεματική Ενότητα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Σπουδών «Δια Βίου Μάθηση». Μετά την αποδοχή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών και κατά την περίοδο των εγγραφών θα καλεστούν να δηλώσουν τη Θεματική Ενότητα στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν».


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς