Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν το εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου (της Διοικούσας Επιτροπής σήμερα).

Των Υπηρεσιών προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ο ελέγχων λειτουργός του Προϋπολογισμού του, έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και ασκεί τη διοικητική εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, αποτελεσματικά και σύμφωνα με το καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31