Πρόγραμμα Σπουδών ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ είναι η προετοιμασία και ενίσχυση των στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ευθυκρισίας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τραπεζών και να αποκτήσουν μια σφαιρική ανάλυση των βασικών θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος.
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS):

120 ECTS
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τραπεζική και Χρηματοοικονομική είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Σημ.: Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στην Αγγλική.
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα συνολικά δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα για την κάθε Θεματική Ενότητα είναι €1.080. Για την εκπόνηση διατριβής Μάστερ το κόστος είναι επίσης €1.080.

Θα παραχωρηθεί έκπτωση 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν τουλάχιστον τέσσερις γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θεματικές Ενότητες Έτος
 
Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
TOIK50 Τραπεζικό Περιβάλλον 1 Υποχρεωτική     600-720 24
TOIK 51 Τραπεζική Διοίκηση 1 Υποχρεωτική   TOIK50 600-720 24
TOIK701Α Διπλωματική Διατριβή Ι 1 Υποχρεωτική   TOIK50, TOIK51 300-360 12
TOIK701Β Διπλωματική Διατριβή ΙΙ 2 Υποχρεωτική TOIK50, TOIK51 TOIK 701Α 300-360 12
TOIK60 Χρηματοοικονομική 2 Υποχρεωτική TOIK50   600-720 24
TOIK61 Λογιστική 2 Υποχρεωτική TOIK50, TOIK51   600-720 24
Σύνολο 3000-3600 120

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31