Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

E- Health & Πολιτική Υγείας
ΠΥΣ 621
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Επισκόπηση του πεδίου
Ζητήματα πολιτικής για Πληροφοριακά συστήματα e-Health (eHIS):
Ζητήματα πολιτικής σε Τεχνολογίες e-Health:
Πρότυπα, κανονισμοί, βάσεις και διαχείριση δεδομένων υγείας.
Νομικά και ηθικά ζητήματα e-health.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Η αναγνώριση εκ μέρους του φοιτητή των τεχνολογικών, οικονομικών, και κανονιστικών ζητημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Πληροφορικής στην Υγεία.
  • Η γνώση των σχετικών επιλογών πολιτικής και των επιπτώσεών τους
  • Η δυνατότητα αποτίμησης των κινδύνων (ρίσκο) και του αναμενόμενου οφέλους των διαφόρων επιλογών που αφορούν συστήματα και τεχνολογίες
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31