Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας
ΠΥΣ 622
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα έχει σκοπό να εισαγάγει τους σπουδαστές στο οικονομικό περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς και των σχετικών πολιτικών που επηρεάζουν τις εθνικές και διεθνείς αγορές γενικότερα.  Όσον αφορά στη αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, σκοπός της θεματικής είναι φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με τις βασικές αρχές, τα αναλυτικά εργαλεία και τις τρέχουσες πρακτικές στην Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας και να εξετάσει τις κλινικές, οικονομικές, ηθικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη διάδοση και τη χρήση των διαδικασιών, των υπηρεσιών ή των τεχνικών στην φροντίδα υγείας. Σημαντική πρόκληση είναι η διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών στον τομέα της υγείας μέσω της αξιοποίησης των ευρημάτων από την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά των φαρμακευτικών αγορών και να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακευτικών αγορών και τον τρόπο εκδήλωσης του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.
  • Κατανοήσουν τον τρόπο σύνδεσης της φαρμακευτικής αγοράς με την αγορά της υγειονομικής φροντίδας και το λόγο για τον οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών υγειονομικών μεταρρυθμίσεων καθώς επίσης να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν τους πολυδιάστατους στόχους των φαρμακευτικών πολιτικών.
  • Διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες, τα αναλυτικά εργαλεία και τις τρέχουσες πρακτικές της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας  Υγείας.
  • Κατανοήσουν τις αρχές της οικονομικής ανάλυσης των υγειονομικών παρεμβάσεων και τον ρόλο τους στην λήψη των αποφάσεων στο χώρο της υγείας.
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31