Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία
ΠΥΣ 625
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές Επιδημιολογίας και Ερευνητικής Μεθοδολογίας, να μελετήσουν την κατανομή της συχνότητας εμφάνισης των εκβάσεων, να διερευνήσουν τους παράγοντες (εκθέσεις ή προσδιοριστές) που επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης των εκβάσεων και να πραγματοποιήσουν αξιόπιστες και έγκυρες μελέτες, μειώνοντας το τυχαίο και το συστηματικό σφάλμα. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στον τρόπο διερεύνησης των αιτιών των διαφόρων εκβάσεων στην αιτιογνωστική, διαγνωστική και προγνωστική Επιδημιολογία και θα διδαχθούν τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση επιδημιολογικών μελετών στις επιστήμες υγείας. Επιπλέον, παρέχονται οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάλυση δεδομένων, καθώς και για την κριτική ανάγνωση και τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Μετρούν τη συχνότητα εμφάνισης των εκβάσεων.
  • Εκτιμούν τη σχέση μεταξύ προσδιοριστών και εκβάσεων.
  • Σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν επιδημιολογικές μελέτες.
  • Συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα.
  • Διαβάζουν κριτικά επιστημονικά άρθρα.
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31