Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία
ΠΥΣ 623
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στους ορισμούς, τις νοηματοδοτήσεις και τις εμπειρίες αναφορικά με την υγεία, την αρρώστια και την οργάνωση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι τα ζητήματα αυτά έχουν κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα στενά όρια της παραδοσιακής βιοϊατρικής προσέγγισης που βασίζεται στον Καρτεσιανό δυϊσμό σώματος και πνεύματος, στο θετικιστικό αιτιοκρατικό επιστημολογικό υπόδειγμα και στην κυριαρχία του ιατρικού σώματος. Κάτω από αυτό το πρίσμα, στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Υγείας, οι σπουδαστές εισάγονται στην προβληματική που θέτει η πολυδιάστατη οπτική την οποία υιοθετούν οι κοινωνικές επιστήμες και ο κριτικός λόγος που διατυπώνουν στην προσπάθεια κατανόησης των επιμέρους εκφάνσεων της υγείας, της αρρώστιας και της πολιτικής υγείας, μέσα από την κατανόηση των θεωριών, των εννοιών και των μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιεί η κοινωνιολογία προκειμένου να προσεγγίσει τα ζητήματα υγείας και την ανάδειξη εναλλακτικών προς το βιοϊατρικό παραδειγμάτων.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Κατανοούν τη χρησιμοποίηση των κοινωνιολογικών μεθόδων και θεωριών σε σχέση με τη διερεύνηση της αιτιότητας της υγείας και της αρρώστιας.
  • Επιδεικνύουν μια κριτική αντίληψη απέναντι στα επιτεύγματα και τις αποτυχίες του δυτικού βιοϊατρικού παραδείγματος.
  • Προσδιορίζουν τους κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που επιδρούν στην εμπειρία της αρρώστιας και της ευζωίας.
  • Αντιλαμβάνονται το χώρο των υπηρεσιών υγείας ως ένα πεδίο διαμόρφωσης και έκφρασης σχέσεων μεταξύ κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.
  • Εφαρμόζουν τις κοινωνιολογικές εννοιολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση των υπηρεσιών και της πολιτικής υγείας.
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31