Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας
ΠΥΣ 614
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των συστημάτων υγείας, για να μπορούν στη συνέχεια να προσεγγίζουν κριτικά και να συζητούν τους διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας. Επιμέρους στόχοι η εξοικείωση των φοιτητών με φαινόμενα και παρενέργειες από εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας και  η δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις για το περιορισμό αυτών των αρνητικών φαινομένων. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας θα συζητηθούν και αναλυθούν θέματα όπως η αγορές και η αποτυχία τους στις υπηρεσίες υγείας, οι οικονομικοί στόχοι των συστημάτων υγείας, εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας και μέθοδοι αποζημίωσης των προμηθευτών, σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις και δυνατές λύσεις στη χρηματοδότηση και παροχή υπηρεσιών υγείας.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Αντιλαμβάνονται και αναλύουν την πολυπλοκότητα και τα βασικά συστατικά στοιχεία τoυ συστήματος υγείας.  
  • Προσεγγίσουν κριτικά και να συζητήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας, τόσο από την οπτική του δημοσίου όσο και της ελεύθερης αγοράς. 
  • Αξιολογήσουν τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας. 
  • Αναλύουν με φαινόμενα και τις παρενέργειες που συνδέονται με τους διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης και αποζημίωσης των προμηθευτών όπως είναι ο ηθικός κίνδυνος, η αντίστροφή επιλογή και ο ηθικός κίνδυνος, αλλά και με τυχόν επιπτώσεις στην αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ισότητα του συστήματος και των υπηρεσιών υγείας.
  • Τεκμηριώσουν γιατί είναι σημαντική για τους μάνατζερ η γνώση της πολυπλοκότητας του τρόπου χρηματοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας.
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31