Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Πολιτική Υγείας & Πολιτική
ΠΥΣ 611
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Ο στόχος αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της πολιτικής υγείας και το ρόλο που παίζουν σημαντικοί θεσμοί στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικής υγείας στις αναπτυγμένες αστικές δημοκρατίες. Προσεγγίζονται τα κύρια θέματα της πολιτικής υγείας, όπως είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες, η οργάνωση και διοίκηση των συστημάτων, η κατανομή των πόρων, η χρηματοδότηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών μέσα από την οπτική της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής ανάλυσης, εντός του ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά εμπειρικά δεδομένα. Θα συζητηθούν ακόμη οι βασικές πολιτικές και οικονομικές παράμετροι μέσα σε ένα συγκριτικό πλαίσιο χωρών ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το σχετικό εύρος των αποτελεσμάτων και τον τρόπο που αυτά παράγονται από το πολιτικό σύστημα, όταν αυτό επιλέγει να διευθετήσει τους κοινούς πολιτικούς προβληματισμούς, τα κοινά πολιτικά προβλήματα και τις κοινές τάσεις που τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες συστημάτων υγείας στον αναπτυγμένο κόσμο και να εξηγήσουν τον ρόλο που η πολιτική διαδικασία παίζει στην μορφοποίηση αυτών των συστημάτων.
  • Περιγράφουν βασικές έννοιες θεωρίας πολιτικών επιστημών όπως αυτές βρίσκουν εφαρμογή στην πολιτική υγείας.
  • Αναφέρουν ιστορικά παραδείγματα θεσμικών μεταβολών σε θέματα υγείας.
  • Εντοπίζουν κοινές τάσεις και προβλήματα που τα συστήματα υγείας των ανεπτυγμένων χωρών αντιμετωπίζουν και να αναλύουν τις σχέσεις δυνάμεων στα διαφορετικά πολιτικά συστήματα.
  • Προσεγγίζουν τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος όπως αυτές βρίσκουν εφαρμογή στον χώρο της υγείας.
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31