Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
ΠΔΕ 452
10
Η θεματική ενότητα εξετάζει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη λήψη αποφάσεων από διευθυντές, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επενδυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή πληροφοριών και στην χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  Βιβλιογραφία και εμπειρικές μελέτες από επιστημονικά περιοδικά εξετάζονται σε βάθος.

Προαπαιτούμενα PDE201, PDE251
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31