Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Πολιτική της Επιχείρησης
ΠΔΕ 451
10
Η θεματική ενότητα παρέχει τα εννοιολογικά εργαλεία και το θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη και ανάλυση της εταιρικής στρατηγικής. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, τη σχέση στρατηγικής και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος , τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής καθώς και τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας, στρατηγικής, ηθικής, κουλτούρας  και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Προαπαιτούμενα: PDE351, PDE352
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31