Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διεθνές Μάρκετινγκ
ΠΔΕ 403
10
Η θεματική ενότητα διερευνά τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ μέσα στο διεθνή χώρο, εξετάζει τη διαδικασία έρευνας μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο και αναλύει τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το διεθνές περιβάλλον. Διερευνά διάφορες στρατηγικές και μεθόδους για την τμηματοποίηση και επιλογή ξένων αγορών και αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία του μείγματος διεθνούς μάρκετινγκ, δηλαδή την τιμολόγηση, το προϊόν, την προβολή και τα κανάλια διανομής. Στα πλαίσια της θεματικής εξετάζεται η διαδικασία οργάνωσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της δραστηριότητας του διεθνούς μάρκετινγκ.

Προαπαιτούμενα PDE202
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31