Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ 402
10
Η θεματική ενότητα εξετάζει τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα των οικονομιών στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μάρκετινγκ και ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αρχές παραγωγής στις υπηρεσίες, ποιότητα στις υπηρεσίες, επαφή με τον πελάτη, σχεδίαση υπηρεσιών, εγγυήσεις στις υπηρεσίες, θέματα χωρητικότητας στις υπηρεσίες, μάρκετινγκ υπηρεσιών και υπηρεσίες σε παραγωγικό περιβάλλον.


Προαπαιτούμενα: PDE252
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31