Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ηγεσία
ΠΔΕ 401
10
Η θεματική ενότητα εισαγάγει τον φοιτητή στα κύρια συστατικά της ηγεσίας, με βάση την αρχή ότι η ηγεσία είναι δυναμική και όχι στάσιμη. Στα πλαίσια αυτά, η θεματική εξετάζει τις κυριότερες θεωρίες της ηγεσίας και επικεντρώνεται στη σχέση ηγέτη, οπαδών και περιστάσεων στην εξερεύνηση της διαδικασίας της ηγεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της κουλτούρας και του κοινωνικού φύλου στην ηγεσία, στη χαρισματική ηγεσία, στα χαρακτηριστικά και τις αξίες των ηγετών, στο ρόλο των οπαδών, όπως και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι ηγέτες καθώς επίσης και στο ρόλο της δύναμης και της επιρροής σε διάφορες μορφές οργάνωσης.

Προαπαιτούμενα: PDE252
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31